Licencja na taksówki

Zawiadomienie o wznowieniu taxi

1. WYMAGANE DOKUMENTY :
-  zawiadomienie o wznowieniu działalności. 


2. OPŁATA
 Brak


3. TERMIN
Niezwłocznie. 


4. TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stargard do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie w terminie 14 dni od dnia odebrania decyzji.


5. UWAGI
Brak


6. PODSTAWA PRAWNA
- Ustawa z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58 ze zm.).


Osoba do kontaktu

inspektor - Alicja Sosnowska, tel. 91 578 48 09


Zawiadomienie o zawieszeniu taxi

1. WYMAGANE DOKUMENTY :
 1/ wniosek ,
 2/ oryginał licencji.


2. OPŁATA
Brak


3. TERMIN
Niezwłocznie


4. TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie w terminie 14 dni od dnia odebrania decyzji.


5. UWAGI
Przewoźnik drogowy jest obowiązany  zgłaszać organowi o  zaistniałych zmianach, nie później niż w terminie 28 dni od dnia  ich powstania.


6. PODSTAWA PRAWNA
- Ustawa z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58 ze zm.).
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 06 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych.


Osoba do kontaktu

inspektor - Alicja Sosnowska, tel. 91 578 48 09