Wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

Wymagane dokumenty

1/  wypełniony wniosek CEIDG-1
2/  do wglądu:
      -dowód osobisty


Opłata

Nie pobiera się.


Termin

Termin  przesłania wniosku do CEIDG następuje nie później, niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu poprawnie wypełnionego wniosku.


Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.


Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 06 marca 2018 roku o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. poz. 647 ze zm.)
- Ustawa z dnia 06 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646 ze zm.)
- Ustawa z dnia 06 marca 2018 roku o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych  i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 649 ze zm.)


Osoba do kontaktu

inspektorzy - Władysława Możdrzeń , Nina Waszak tel. 91 578 48 53