W dziedzinie kultury

Stypendia i nagrody Prezydenta Miasta Stargard w dziedzinie kultury i sztuki.

Podstawa Prawna:

Uchwała Nr XIII/155/2019 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów i nagród Prezydenta Miasta Stargard w dziedzinie kultury i sztuki.

Wniosek  o przyznanie nagrody:

Wniosek o przyznanie stypendium

Mecenas Kultury Stargardu.

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XXII/253/2012 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 30 października 2012 r. w sprawie ustanowienia tytułu Mecenasa Kultury Stargardu Szczecińskiego

Wniosek o uhonorowanie tytułem Mecenasa Kultury Stargardu: