Stargardzka Karta Mieszkańca "Senior"

photo
photo

Kto może otrzymać SKM „Senior”?

Do otrzymania Stargardzkiej Karty Mieszkańca „Senior” uprawnione są osoby, które ukończyły 60. rok życia oraz przedstawią PIT za 2020 rok ze wskazanym miejscem zamieszkania w Stargardzie.


Wymagane dokumenty

- dokument ze zdjęciem umożliwiający ustalenie w sposób niebudzący wątpliwości tożsamości osoby, np. dowód osobistypaszportprawo jazdylegitymacja studencka,

oraz do wyboru:

- pierwsza strona zeznania PIT za ubiegły rok z prezentatą (pieczęcią) Urzędu Skarbowego w Stargardzie lub w przypadku zeznania podatkowego złożonego przez Internet – wydrukowaną pierwszą stronę PIT z wygenerowanym numerem dokumentu oraz UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru),

- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania za rok ubiegły o wysokości osiągniętego dochodu/poniesionej straty ze wskazaniem Miasta Stargard jako miejsca zamieszkania,

- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające fakt niezłożenia zeznania podatkowego ze względu na nieosiągnięcie dochodu za rok ubiegły, ze wskazaniem Miasta Stargard jako miejsca zamieszkania,

O karty dla wszystkich członków rodziny (małżonka i dzieci) może wnioskować jedna osoba. Jeśli wnioskodawca ubiega się o wydanie SKM dla małżonka na podstawie wspólnego rozliczenia podatkowego lub o wydanie SKM dla pełnoletniego uczącego się dziecka powinien mieć przy sobie pełnomocnictwa (wzory dostępne poniżej).


Miejsce złożenia wniosku

Są trzy możliwości złożenia wniosku:

- przez Internet: http://stargardvita.pl/stargardzka-karta-mieszkanca/  (odbiór karty w Ratuszu Miejskim na Rynku Staromiejskim 1 lub w Urzędzie Miejskim przy ul. Czarnieckiego 17 z wymaganymi dokumentami),

- osobiście (ustny wniosek) w Ratuszu Miejskim lub Urzędzie Miejskim przy ul. Czarnieckiego (należy mieć przy sobie wymagane dokumenty),

- poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą (ePUAP) na adres: /umstargard/SkrytkaESP.


Opłata

Brak opłat za wydanie kart. Opłata w wysokości 10 zł pobierana jest wyłącznie w przypadku wyrobienia duplikatu karty.


Termin ważności karty

Stargardzka Karta Mieszkańca jest ważna 2 lata od dnia jej wydania.


Co zrobić w przypadku utraty, uszkodzenia Karty lub zmiany danych?

W przypadku utraty, zgubienia lub zniszczenia Karty z winy jego użytkownika, wydawany jest duplikat. W tym celu należy wypełnić i złożyć Wniosek o wydanie duplikatu Karty. Koszt wydania duplikatu to 10 zł.


Informacja dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy mogą zgłaszać się do udziału w Programie „Stargardzka Karta Mieszkańca”, oferując zniżki oraz preferencje dla posiadaczy kart. W tym celu należy wypełnić i przesłać deklarację (w dokumentach do pobrania) oraz przesłać na adres: k.chaldas@poczta.um.stargard.pl


Podstawa prawna

Uchwała Nr XI/140/2019 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia kierunków działania Prezydenta Miasta Stargard dotyczących wprowadzenia Programu „Stargardzka Karta Mieszkańca”.

Zarządzenie Nr 425/2019 Prezydenta Miasta Stargard z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Regulaminu Programu „Stargardzka Karta Mieszkańca” i wzorów dokumentów związanych z Programem.


Pliki do pobrania