Przydział mieszkania komunalnego

Zakres sprawy

Przydział mieszkania komunalnego


Dla kogo

Wnioski mogą składać: mieszkańcy miasta Stargard


Wymagane dokumenty

1. Wniosek potwierdzony przez dysponenta lokalu.
2. Zaświadczenie o zarobkach brutto minus koszty uzyskania dochodu i minus składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych za okres ostatnich 3 miesięcy - obojgu małżonków.
3. Deklarację o wysokości dochodów.
4. Oświadczenie o stanie majątkowym.
5. Oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu w Stargardzie lub miejscowości pobliskiej.
6. Dowody osobiste - obojga małżonków - do wglądu.
7. Kserokopia wyroku o rozwodzie lub separacji - jeśli wnioskodawca taki posiada.
8. Kserokopia wyroku o alimentach - jeśli wnioskodawca taki posiada. 
9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
10. Kserokopie aktów urodzenia dzieci. 


Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Przydziału i Zamiany Mieszkań
Stargardzkiego TBS Sp. z o. o. 
al. Żołnierza 11a
73-110 Stargard 
poniedziałek - piątek 8:00-16:00, pokój nr 8, tel. 91 819 22 92


Opłata

Brak


Termin

Termin składania wniosków upływa 31 sierpnia każdego roku.


Inne informacje uzupełniające

Projekty list osób uprawnionych do przydziału lokalu docelowego/socjalnego na kolejny rok tworzy Biuro Przydziału i Zamiany Mieszkań na podstawie zweryfikowanych wniosków nowo przyjętych oraz wniosków osób ujętych na prawomocnej liście, z którymi do 15 września nie została zawarta umowa najmu lokalu docelowego/socjalnego. Weryfikację przeprowadza się we wrześniu każdego roku.


Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1182 ze zmianami),
- Uchwała Nr XXV/296/2013 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy – Miasto Stargard Szczeciński i pomieszczeń tymczasowych oraz udzielania pomocy w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych członków stargardzkiej wspólnoty samorządowej (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 1290 ze zm).


Osoba do kontaktu:

Pan Józef Belnik

Biuro Przydziału i Zamiany Mieszkań
Stargardzkiego TBS Sp. z o. o. 


Załączniki