Projekty wykładane do publicznego wglądu

W dniach od 11 lutego do 11 marca 2020 roku trwa wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard dotyczącego terenu w rejonie ulic: Zakole, Jana Kochanowskiego, Stefana Okrzei.

Ogłoszenie o wyłożeniu znajduje się na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Stargardzie.

Poniżej znajduje się wykładany projekt planu.

W dniach od 25 lutego do 25 marca 2020 roku trwa ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard dotyczącego terenu w rejonie ulic: Racławickiej, Podchorążych, Tadeusza Kościuszki.

Ogłoszenie o wyłożeniu znajduje się na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Stargardzie.

Poniżej znajduje się wykładany projekt planu.