Postępowanie w stosunku do osoby nadużywającej alkoholu

Zakres sprawy

Postępowanie w stosunku do osoby nadużywającej alkoholu


Dla kogo

Wniosek może złożyć dowolna osoba np. członek rodziny, dalecy krewni, sąsiad oraz instytucja np. zakład pracy, pomoc społeczna, policja, itp.


Wymagane dokumenty

Wniosek


Miejsce złożenia dokumentów

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Warszawska 9A (budynek MOPS-u)
73-110 Stargard
tel. 578 45 83, 578 45 71


Opłata

Brak


Termin

Postępowanie wszczyna się 30 dni od złożenia wniosku


Tryb odwoławczy

Nie dotyczy


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.)


Inne informacje uzupełniające

Brak


Osoba do kontaktu

Sekretarz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Pani Ewa Pakulska
Pani Katarzyna Krukowska 
tel. 578 45 83, 578 45 71 wew.100
email: mkrpa@mops.stargard.plWniosek o wszczęcie postępowania w stosunku do osoby nadużywającej alkoholu