Patronat Prezydenta Miasta Stargard

Zakres sprawy

Patronat Prezydenta Miasta jest wyróżnieniem honorowym, którym mogą zostać objęte przedsięwzięcia lub publikacje organizowane na terenie miasta Stargard i kształtujące pozytywny wizerunek miasta, a ich realizacja przyczyni się do: promocji kultury, edukacji, turystyki oraz sportu; rozwoju aktywności gospodarczej; promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej; działań na rzecz ochrony środowiska. Przyznanie Patronatu Prezydenta Miasta Stargard nie oznacza deklaracji udziału Prezydenta Miasta w wydarzeniu objętym patronatem, wsparciem finansowym, rzeczowym lub organizacyjnym. Patronatem Prezydenta Miasta Stargard nie mogą zostać objęte przedsięwzięcia o charakterze komercyjnym.


Dla kogo

Wnioski składać mogą: stowarzyszenia, instytucje kultury, organizacje, placówki oświatowe itp.  


Wymagane dokumenty

W przypadku ubiegania się o patronat Prezydenta Miasta:
1. Wniosek o przyznanie patronatu Prezydenta Miasta Stargard.

W przypadku ubiegania się o wsparcie Prezydenta Miasta:
2. Wniosek o przyznanie wsparcia Prezydenta Miasta Stargard (w załączniku).


Miejsce złożenia dokumentu

Biuro Obsługi Klienta, Urząd Miejski w Stargardzie, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17


Opłata

Brak opłaty


Termin

W przypadku ubiegania się o wsparcie finansowe/rzeczowe/organizacyjne lub patronat wniosek należy złożyć 21 dni przed planowaną datą organizacji imprezy. 


Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.


Podstawa prawna

Zarządzenie Nr 41/2018 Prezydenta Miasta Stargard z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie przyznawania wsparcia oraz patronatu Prezydenta Miasta Stargard.


Inne informacje uzupełniające

Brak


Osoba do kontaktu

Inspektor ds. Promocji - Marta Korytkowska, tel. 91 578 10 61


 

Załączniki