Luty 2020

26.02.2020

Zaproszenie na spotkanie z mieszkańcami

Uprzejmie informuję, że opracowywana jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania inwestycyjnego polegającego na:
„Aranżacji zielonych miejsc wypoczynku oraz rozbudowie placu zabaw przy 
ul. Armii Krajowej na osiedlu Pyrzyckim w Stargardzie w ramach Budżetu Obywatelskiego. "

W celu umożliwienia zapoznania się z propozycjami projektanta w dniu 05.03.2020r.  czwartek) w godzinach od 1630 do 1730 w siedzibie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 przy ul. Twardowskiego 2 w Stargardzie w sali Nr 23 — I piętro, odbędzie się spotkanie z projektantem, na które serdecznie zapraszam.26.02.2020

Wybory na ławników do Sądu Rejonowego w Stargardzie

Na sesji w dniu  25 lutego 2020 roku Rada Miejska w Stargardzie w wyniku tajnego głosowania dokonała, w wyborach uzupełniających, wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Stargardzie na kadencję w latach 2020-2023.

Wyniki w załączniku.


26.02.2020

Zaproszenie na spotkanie z mieszkańcami

Zaproszenie na spotkanie z mieszkańcami dotyczące doposażenia placu zabaw w Parku Chrobrego w Stargardzie w trampoliny ziemne oraz wykonania rodzinnego placu zabaw na dz. nr geod. 93/52 obr. 6 m. Stargard (u zbiegu ulicy Przybosia i drogi wewnętrznej).

Szczegóły w załączniku.


20.02.2020

Prezydent Miasta informuje

Prezydent Miasta Stargard informuje, że zgodnie ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 
z 2016, poz.1817 ze zm.) Towarzystwo Przyjaciół Młodzieżowego Domu Kultury w Stargardzie, złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.
19. Ogólnopolski Festiwal Piosenki „Dozwolone do lat 19”.


12.02.2020

Informacja - system monitoringu

Informacja na temat systemu monitoringu zjawisk meteorologicznych w Województwie Zachodniopomorskim

Szczegóły w załączniku.


11.02.2020

Zaproszenie dla mieszkańców

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie oraz Stargardzkie Centrum  Wspierania Organizacji Pozarządowych w Stargardzie zapraszają mieszkańców oraz organizacje pozarządowe na konsultacje związane z tworzeniem nowej oferty kulturalno-edukacyjnej planowanej do realizacji w wyremontowanych i przystosowanych do nowych multimedialnych technik przekazu oraz przyjaznych dla osób z niepełnosprawnościami budynkach Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie. O powodzeniu i atrakcyjności oferty edukacyjno-kulturalnej świadczy zainteresowanie odbiorców. Dlatego udział społeczny w procesie projektowania i tworzenia działań skierowanych do mieszkańców jest niezbędny.


4.02.2020

OGŁOSZENIE 

Zarząd O/R Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Klub Seniora informują, że w lutym 2020 r. organizują:

Informacje w załączniku.