Oddanie nieruchomości w trwały zarząd

Zakres sprawy

Oddanie nieruchomości w trwały zarząd.


Dla kogo

Jednostki organizacyjne.


Wymagane dokumenty

Wniosek o oddanie nieruchomości w trwały zarząd.


Miejsce złożenia dokumentu

Biuro Obsługi Klienta, Urząd Miejski w Stargardzie, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17.


Opłata

Brak.


Termin

W ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.


Tryb odwoławczy

W odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy – Miasta, przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.)


Inne informacje uzupełniające

Do wniosku o wygaszenie trwałego zarządu – zgoda organu nadzorującego jednostkę.


Osoba do kontaktu

Inspektor Magdalena Woźniak – tel. 91 578 42 84


Załącznik

Wzór