Obsługa klienta w urzędzie

Obsługa klientów w Urzędzie Miejskim w Stargardzie odbywa się z zachowaniem rygorów sanitarnych. Zgodnie z wytycznymi rządu niezbędne jest zakrywanie ust i nosa. W Biurze Obsługi Klienta znajduje się środek do dezynfekcji dłoni, którego trzeba użyć po wejściu do budynku.

W tym samym czasie w jednym pomieszczeniu może przebywać maksymalnie jedna osoba na jedno stanowisko – nie wliczając osób obsługujących interesantów.

Stargardzką Kartę Mieszkańca najlepiej wyrobić w Ratuszu przy Rynku Staromiejskim. Czeka tam aż 8 stanowisk do wydawania kart. Można złożyć wniosek przez internet albo przyjść osobiście i przedstawić do wglądu wymagane dokumenty. Więcej informacji tutaj.

Działa kasa urzędu (od poniedziałku do piątku od 8:30 do 11:00 i od 12:00 do 14:00). Można skorzystać też z opłat on-line. Konto bankowe: Gmina-Miasto Stargard, PeKaO SA I O/Stargard, numer: 08 1240 3901 1111 0000 4216 5217

Obowiązuje ograniczenie dotyczące udziału gości podczas ślubów udzielanych w Urzędzie Stanu Cywilnego. W uroczystości, poza młodą parą oraz świadkami, mogą brać udział rodzice pary młodej oraz fotograf.

Wiele spraw można załatwić bez konieczności osobistej wizyty w urzędzie. Dla zainteresowanych taką formą kontaktu podajemy numery telefonów:

Biuro Obsługi Klienta – tel. 91 578 48 81 (sprawy z zakresu gospodarki komunalnej, przestrzennej, polityki społecznej, oświaty).

Ewidencja ludności – tel. 91 578 08 69.

Dowody osobiste – tel. 91 577 13 04 lub 91 577 07 04.

Urząd Stanu Cywilnego – tel. 91 577 07 93 lub 91 577 07 76.

Działalność Gospodarcza – tel. 91 578 48 53.

Zezwolenia na sprzedaż alkoholu, licencje na taksówki – tel. 91 578 48 09.

Poczta tradycyjna:
Urząd Miejski
ul. Czarnieckiego 17
73-110 Stargard

W przypadku formy elektronicznej korespondencję prosimy kierować przez ePUAP.

Wykaz usług możliwych do zrealizowania w ramach e-urząd jest tutaj.

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej klienci są obsługiwani od 8:00 do 14:00 z ograniczeniami. Przy każdym wejściu umieszczony jest dzwonek, po wciśnięciu którego należy poczekać na wyjście pracownika działu. Wejście A: podania i wnioski w zakresie świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, pielęgnacyjnych, 500+, wejście B - kasa (czynna w godzinach 10:30-12:00 i 12:30-13:30), wejście C: podania i wnioski w zakresie pomocy społecznej , stypendiów szkolnych oraz Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wejście D: Podania i wnioski w zakresie dodatków mieszkaniowych i energetycznych.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej ogranicza do minimum bezpośredni kontakt z klientami. Niezbędne sprawy można załatwiać e-mailowo oraz telefonicznie.

Sekretariat: 91 577 12 74, sekretariat@mpgk.stargard.pl, mpgk@mpgk.stargard.pl.

Zgłoszenie stanu wodomierza: 519 546 964, tadeusz.lis@mpgk.stargard.pl.

Biuro Obsługi Mieszkańców: 91 577 01 69, 519 546 958, 519 546 969, 519 546 990, 519 546 940.

Faktury za wodę i ścieki: 519 546 963, magdalena.garncarek@mpgk.stargard.pl.

Faktury za odbiór odpadów: 519 546 925, renata.szuber@mpgk.stargard.pl.

Administrowanie cmentarzami: 519 546 955, aneta.switala@mpgk.stargard.pl, 519 546 959, andrzej.synos@mpgk.stargard.pl.

Zmieniły się także zasady działania EKOPUNKTU. Wizyty trzeba wcześniej umawiać telefonicznie - 519 546 940. Szczegóły tutaj.

Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego zachęca mieszkańców do kontaktu telefonicznego i e-mailowego zamiast wizyt w biurze. Pracownicy są dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00 pod nr tel. 91 834 90 88 oraz 91 834 90 88. Można także wysyłać wiadomości na adres sarl@sarl.pl.

Także Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego zachęca do załatwiania spraw telefonicznie i e-mailowo – biuro@tbs.stargard.pl. Rozliczenia świadczeń – 91 819 24 51, 91 819 24 36; sprawy techniczne – 91 819 24 42; dzierżawy i najem – 91 819 24 47, 91 819 24 44; wykup mieszkań – 91 819 24 45; sekretariat – 91 819 24 20.

Biuro Obsługi Klienta Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji przy ul. Składowej 1 przyjmuje mieszkańców w poniedziałki 7:00-16:00 oraz od wtorku do piątku 7:00-15:00. Nadal wiele spraw można jednak załatwić telefonicznie – 91 573 22 13 wew. 42 albo e-mailowo: obsluga.klienta@mpkstargard.pl, mpk@mpkstargard.pl. Całodobowo działa także numer 91 573 22 13, pod którym można uzyskać informacje o rozkładzie jazdy.  

W Zarządzie Usług Komunalnych zalecane jest telefoniczne umawianie wizyt w jego siedzibie - tel. 91 834 18 39, 91 834 18 40, 506 475 315, 91 834 18 44 lub 91 834 18 46. Można też skorzystać z adresu e-mail: zuk@zuk-stargard.pl.

Z radnymi Rady Miejskiej można się skontaktować wysyłając e-mail: brm@um.stargard.pl.