Dzieci i młodzież

Choć młodzi ludzie wrócili do szkół, cały czas powinni pamiętać o zachowaniu zasad bezpieczeństwa. W ten sposób chronią przed zarażeniem siebie, ale też swoich bliskich w domach. Ministerstwo Zdrowia przygotowało zalecenia dla uczniów. Można je przeczytać tutaj.

Zgodnie z zaleceniami dzieci po zajęciach nie powinny przebywać pod opieką dziadków i innych starszych członków rodziny. Takie osoby są szczególnie narażone na zarażenie koronawirusem.

WAŻNE!!!

W przypadku zamknięcia szkoły, przedszkola lub żłobka rodzice i opiekunowie dzieci do 8 lat mogą skorzystać z dodatkowego, specjalnego zasiłku opiekuńczego. W tym czasie nie będą musieli chodzić do pracy. To dni przysługujące łącznie obojgu rodzicom, niezależnie od liczby dzieci. Zasiłek nie będzie wliczony w ustawowy limit opieki. Mogą z niego skorzystać także rodzice, którzy już wyczerpali zasiłek opiekuńczy na ten rok.

Osoby, które zdecydują się na taką formę opieki nad dziećmi, otrzymają 80% wynagrodzenia. Dodatkowy zasiłek jest wypłacany na takich samych zasadach jak zasiłki z ubezpieczenia chorobowego. Aby z niego skorzystać, należy złożyć oświadczenie u pracodawcy. Nie trzeba dołączać zwolnienia lekarskiego. Wzór wniosku znajduje się w załączniku poniżej.