Aktualne konkursy

Zarządzenie nr 308/2019 Prezydenta Miasta Stargard z dnia 11 września 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Stargard z zakresu zdrowia publicznego, polegającego na wspieraniu aktywności osób starszych na poziomie lokalnym poprzez działania mające na celu utrzymanie osób starszych w jak najlepszej kondycji psychofizycznej.


Załącznik nr 1 do zarządzenia - Ogłoszenie o konkursie:


Załącznik nr 2 do zarządzenia - Wzór oferty na realizację zadania publicznego: 


Załącznik nr 3 do zarządzenia - Karta oceny oferty:


Załącznik nr 4 do zarządzenia - Skład komisji konkursowej:


Załącznik nr 5 do zarządzenia - Regulamin pracy komisji konkursowej: