Adresy i telefony alarmowe

Wykaz telefonów interwencyjnych

Służby ratunkoweAdresTelefon
Pogotowie ratunkoweul. Bogusława IV 19999 lub 91 577 02 84
Straż pożarnaul. Bogusława IV 21998 lub 91 578 87 50
Komenda Powiatowa Policjiul. Staszica 27997 lub 481 35 05
Straż Miejskaul. Warszawska 16986 lub 91 577 50 90
Pogotowie Ciepłowniczeul. Nasienna 6993 lub 91 578 84 00
Pogotowie Energetyczneul. Wyszyńskiego 24991 lub 91 813 42 12
Pogotowie Gazoweul. Reymonta 16992 lub 91 424 76 40
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjneul. Warszawska 2491 578 35 80 lub 519 546 980
Pogotowie Weterynaryjneul. Broniewskiego 191 577 00 30
Zach. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnychul. Bydgoska 6191 577 09 66 lub 502 701 539
Schronisko dla zwierzatKiczarowo 29661 964 552