Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia